EU-märkning

ProImp AB på Google Maps

EU-däckmärkning

Däcken står för upp till 20 % av din bils bränsleförbrukning. Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kommer du längre på varje tank och minskar dina utsläpp av CO2.

Märkningen anger tre olika egenskaper:

1 - Bränsleeffektivitet

2 - Våtgrepp

3 - Bullerklass

 

1 - Bränsleeffektivitet

Vad gör ett däck bränsleeffektivt?

Det finns en rad faktorer som påverkar hur bränsleeffektivt ett däck är. Kort man säga att ju mindre energi som krävs för att få däcket att rulla (lågt rullmostånd) desto effektivare är det.

Hur anges bränsleeffektiviteten?

Bränsleeffektiviteten anges i olika klasser från A till G med hjälp av en färgkodad skala. 
A (grön)= högsta klass för bränsleeffektivitet 
G (röd)= lägsta klassen för bränsleeffektivitet 
D-klassen används inte för personbilar.

Vad de olika klasserna innebär

Skillnaden mellan bränsleeffektivitetsklasserna A och G kan innebära en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 7,5 %. Uttryckt i faktiska värden innebär det att du sparar 6 liter bränsle per 1000 km genom att välja ett däck i bränsleeffektivitetsklass A i stället för ett däck i klass G.*

Vid ett genomsnittligt bränslepris på 1,50 euro/liter kan detta ge kostnadsbesparingar på över 300 euro under däckens livslängd.*

Glöm inte att du dessutom minskar din påverkan på miljön!

*Vid en genomsnittlig bränsleförbrukning på 8 liter/100 km, ett bränslepris på 1,50 euro/liter samt en genomsnittlig däcklivslängd på 35 000 km

Vilka ytterligare faktorer påverkar bränsleeffektiviteten?

Kontrollera att däcken har rätt lufttryck för att få en optimal bränsleeffektivitet. Ett lågt lufttryck i däcket ökar dess rullmotstånd och påverkar däckets våtgrepp medan ett förhöjt tryck sliter däcket ojämnt och skadas lättare. Bilens vikt och din personliga körstil kan även påverka bränsleförbrukningen kraftigt. Energieffektiv körning, s.k. eco-driving, kan hjälpa dig att få en markant lägre bränsleförbrukning.

2 - Våtgrepp

Våtgreppet är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer nya däck. Däck med högre våtgrepp ger en kortare bromssträcka när du bromsar med full kraft på våta vägar.

Vad är våtgrepp?

Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i underlaget under våta förhållanden. EU-märkningen fokuserar bara på en enda aspekt av våtgreppet – däckets bromsförmåga på vått underlag.

Hur anges våtgreppet?

Våtgreppet klassificeras från A till F:
A = högsta graderingen
F = lägsta graderingen

Klasserna D och G används inte för personbilar.

Vad de olika klasserna innebär

I en nödsituation kan några få meter innebära en skillnad på liv och död. Om föraren av en personbil bromsar maximalt från 80 km/h ger en uppsättning däck i A-klassen upp till18 meter kortare bromssträcka ==>än en uppsättning däck i F-klassen. *<==

Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till framförvarande bilar när du kör.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra faktorer.

Värdena på märkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.

3 - Buller

Däcken bidrar till det buller en förbipasserande bil genererar. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön.

Vad EU-märkningen av däckbuller mäter

EU-klassen för det yttre däckbullret i decibel.

Bullerklass

Eftersom de flesta inte är bekanta med decibelvärden visas även bullerklassen. Detta visar däckets bullernivå i förhållande till de kommande europeiska gränsvärdena för däckbuller.

  • 1 svart våg: Tyst (3 dB eller mer under det framtida europeiska gränsvärdet)
  • 2 svarta vågor: Rimlig (mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under)
  • 3 svarta vågor: Bullrig (över det framtida europeiska gränsvärdet)

Vad de olika klasserna innebär

Ljudnivån i decibel mäts med hjälp av en logaritmisk skala. Detta innebär att en ökning med endast några få decibel motsvarar stor skillnad i bullernivå. En ökning på endast 3 dB innebär därför en fördubbling av den bullernivåsom ett däck avger.

Fundera över hur många tusen bilar som kör på våra vägar varje dag. Om alla dessa bilar hade haft däck med lägre bullernivåer; hur mycket tystare skulle inte våra samhällen och städer kunna vara?

ProImp AB
Vevgatan 7
504 94 Borås

Tel: +46-33-22 23 80
Fax: +46-33-22 23 81
E-post: kontakt@proimp.se