Om ProImp

ProImp har sedan 1989 importerat och distribuerat Coopers däckprogram i Sverige. Från början låg tonvikten på däck för vans, jeepar och pickups. Vårt sätt att arbeta, med bl.a. korta leveranstider och hög servicegrad, gjorde att vi på många däckhandlares begäran även gjorde en full satsning på personbils-däcken, något som visade vara rätt.

Efter vår storsatsning på nya lokaler 2002 har det gått enligt plan och vi har fortfarande en ledande position inom vårt område. Vi arbetar ständigt med att öka leveranssäkerhet och kvalitet. Vi är stolta över vår ISO-certifiering enligt:
Standard SS-EN ISO9001: 2008 resp.
Standard SS-EN ISO14001: 2004

Idag är Cooper ett välkänt kvalitetsbegrepp även här i Sverige - både bland allmänhet och fack-människor. Vår ambition är att, tillsammans med däckfackhandeln, utveckla Coopers kvalitets-produkter till ett attraktivt val. Under 1997 köptes Avon tyres upp av Cooper Tire & Co. Cooper har investerat många miljoner i Avons fabriker i England, och har ett mycket bra sortiment med många intressanta nyheter, däribland ett mycket bra däcksprogram som växer sig starkare på den svenska marknaden.

Kvalitetspolicy

ProImp AB´s kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, hos oss själva och våra kunder skapa ökad lönsamhet, uppfylla krav och kundtillfredsställelse.

Detta innebär:

Att Vi som däckleverantör på den svenska marknaden jobbar för att våra kunder skall få bästa möjliga service i form av:   

Att Tillföra resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte både hos oss och hos våra kunder.

Att Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser.

Att Ständigt utveckla samspelet mellan oss och våra kunder så att optimal lönsamhet och effektivitet uppnås för båda parter.

Att Utveckla sortiment och lagerhållning så att vi kan uppnå bästa leveranssäkerhet åt våra kunder.

Att Ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade miljökrav och erbjuder bra produkter och tjänster.

Att Bemöta kunden positivt och korrekt.

Att Hålla vad vi lovar.

Att Jobba med förbättring av vår verksamhet.

ProImp AB  den 20  juni 2013

Miljöpolicy

ProImp AB´s miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete för säkerhet och hälsa. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras och förebygga miljöföroreningar.

Detta innebär:

Att Vi som däckleverantör på den svenska marknaden inhämtar kunskap i miljöfrågor och regler, och aktivt utbildar alla medarbetare, samt skapa förutsättningar och motivation för personalen att arbeta med miljöfrågor.

Att Ständigt har en dialog med kunder och myndigheter för att utreda krav och behov, och säkerställa att dessa uppfylls.

Att Aktivt arbeta med att fastställa nya offensiva miljömål som både kan förbättra miljön och tillföra bättre lönsamhet, och öppet redovisa dessa.

Att Regelbundet ta fram projekt som kan utveckla miljöarbetet, och utveckla vår logistik och varusortiment ur miljösynpunkt.
   
Att Ställa miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och våra kunders krav, samt verka för en god kommunikation med medarbetare och leverantörer.

ProImp AB  den 20 juni 2013