BFGoodrich

Ända sedan företaget grundades har entreprenörsanda och vilja att tänja på gränser varit grundpelarna i BFGoodrichs verksamhet, något som stämmer väldigt väl med Pro-Imp. 

Många viktiga framsteg i däckutvecklingen kom till stånd genom detta tänkesätt. Det är den röda tråden som löper genom en